TƯ VẤN MIỄN PHÍ (Tel:024-6326-5589)

Hướng dẫn

Hướng dẫn khiếu nại đơn hàng
#

Hướng dẫn khiếu nại đơn hàng

Hướng dẫn khiếu nại đơn hàng

Hướng dẫn gửi yêu cầu xuất kho
#

Hướng dẫn gửi yêu cầu xuất kho

Sau khi hàng về quý khách có thể kiểm tra và gửi yêu cầu xuất kho với 1688Express

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái đơn hàng
#

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái đơn hàng

Kiểm tra trạng thái đơn hàng trên hệ thống 1688Express

Hướng dẫn cài đặt ADDON mua hàng 1688EXPRESS
#

Hướng dẫn cài đặt ADDON mua hàng 1688EXPRESS

Cài đặt ADDON mua hàng 1688EXPRESS chỉ trong 30s. Mua hàng và quản lý đơn hàng chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Hướng Dẫn tạo đơn và mua hàng
#

Hướng Dẫn tạo đơn và mua hàng

Hướng Dẫn Tạo Đơn - Mua Hàng không đến 1 Phút

Quản lý số dư và lịch sử giao dịch
#

Quản lý số dư và lịch sử giao dịch

Quản lý số dư và lịch sử giao dịch cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng trên hệ thống 1688Express

Nạp tiền vào tài khoản
#

Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền và quản lý tài khoản đơn giản - nhanh chóng

Cách đăng ký tài khoản
#

Cách đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản mua hàng 1688Express.